camerahue.vn-vdtech-vdt-4500-id-d1

Product Description

• Ngõ vào hình : 16 kênh, 16 kênh IP

• Ngõ ra hình : Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)

• Ngõ ra âm thanh : 1

• Ngõ vào âm thanh : 4

• Lưu trữ : 2 SATA lên đến 8T