camerahue.vn-vdtech-vdt-3600-ahd

Product Description

• Ngõ vào hình :8 kênh Digital hoặc 4/9 kênh IP hoặc 8 kênh Analog 960H

• Ngõ ra hình : Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)

• Ngõ ra âm thanh : 1

• Ngõ vào âm thanh : 4

• Lưu trữ : 2 SATA lên đến  6T