camerahue.vn-he-thong-goi-phuc-SB-600

5.400.000₫

  • Chữ và icon hiện thị tới 10 số
  • Hỗ trợ kêu, rung, hoặc cả
  • Đeo tay hoặc cài

Gọi ngay 0934 731 113

Product Description

1. Chữ và icon hiện thị tới 10 số
2. Hỗ trợ kêu, rung, hoặc cả
3. Đeo tay hoặc cài
4. Pin Sạc qua cổng USB
5. Kích thước 44*31*17.5mm
6. Màu: Ěen, trắng
* Direct paging from transmitter