camerahue.vn-he-thong-goi-phuc-vu-GSR-3

5.099.000₫

  • Đăng ký lên tới 450 nút bấm
  • Màn hiện thị 23số, 2cuộc gọi
  • Nhiều âm báo để chọn

Gọi ngay 0934 731 113

Product Description

1. Hướng dẫn bằng tiếng anh
2. Đăng ký lên tới 450 nút bấm
3. Màn hiện thị 23số, 2cuộc gọi
4. Nhiều âm báo để chọn
5. Kích thước 300x100x40mm
6. Màu: nâu đen