camerahue.vn-remote-roi-lap-them-cho-cac-bo-bao-dong

Product Description

– Tần số hoạt động: 433,92MHz
– Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area)
– Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A
– Dòng tĩnh ≤ 5µA, dòng hoạt động ≤ 10mA
– Kết nối với các trung tâm: PRA-28, PRA-28C,  PRA-37S, PRA-46