camerahue.vn-remote-dieu-khien-bao-trom-trung-tam-guardsman

Product Description

Remote điều khiển Gaurdsman

Bao gồm các nút : tắt báo động, mở báo động, còi và mở chế độ Home

Có nắp che phòng trường hợp vô tình chạm nhầm