camerahue.vn-dau-ghi-hinh-24-kenh-puratech-PRC-9100AM

Product Description

  • Ngõ vào hình : 24 kênh 1.0MP/2.0MP
  • Ngõ ra hình : 01 VGA, 01 HDMI
  • Chất lượng ghi hình: 1.0MP/2.0MP
  • Lưu trữ : 2 SATA tối đa 16000GB
  • Tên miền truy cập miễn phí trọn đời