camerahue.vn-dau-ghi-hinh-8-kenh-puratech-PRC-3700AG

Product Description

  • Ngõ vào hình: 8 kênh 1.0MP/2.0MP
  • Ngõ ra hình: 01 VGA, 01 HDMI
  • Chất lượng ghi hình: 1.0MP/2.0MP
  • Lưu trữ : 1 SATA lên đến 8000GB
  • Tên miền truy cập miễn phí trọn đời