camerahue.vn-dau-ghi-hinh-4-kenh-puratech-PRC-2800AG

Product Description

  • Ngõ vào hình : 4 kênh 1.0MP/2.0MP

  • Ngõ ra hình : 01 VGA, 01 HDMI

  • Chất lượng ghi hình: 1.0MP/2.0MP

  • Lưu trữ : 1 SATA lên đến 8000GB

  • Tên miền truy cập miễn phí trọn đời