camerahue.vn-bao-khoi-khong-day-tan-so-433-MHz

Product Description

– Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm: PRA-28, PRA-28C, PRA-37S, PRA-46
– Nguồn cấp: DC9V (Pin 9V Alkali hoặc Carbonic)
– Dòng tĩnh: ≤ 20µA, dòng hoạt động: 20 ~ 50 mA
– Nhiệt độ hoạt động: 5°C ~ 50°C, độ ẩm: 10% ~ 90%
– Cường độ âm báo: 85dB