camerahue.vn-bao-khach-dung-pin

Product Description

  • Báo khách dùng pin hồng ngoại
  • Dùng để báo động, báo khách văn phòng, nhà ở.
  • Có 2 chế độ âm thanh: báo khách (16 kiểu chuông), báo động
  • Sử dụng 3 Pin AAA 1.5V
  • Bảo hành: 12 tháng.