camera-hue-ZT-7204HV

Product Description

• Ngõ vào hình : 4 kênh

• Ngõ ra hình : Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA )

• Ngõ âm thanh : 4 vào, 1 ra