camera-hue-vdtech-2700HFC

Product Description

• Ngõ vào hình : 4 kênh

• Ngõ ra hình : Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA )

• Ngõ ra âm thanh : 1

• Ngõ vào âm thanh : 4

• Lưu trữ : 2 SATA lên đến 4T