camerahue.vn-tem-tu-cung

Product Description

Tem từ cứng
Tem cứng kèm đinh ghim (mầu đen) Kích thước: 48*42mm.
1000 cái/ thùng