camerahue.vn-dau-ghi-hinh-4-kenh-samsung-HRD-E430LP

Product Description

  • Ngõ vào hình : 4 kênh 2.0MP

  • Ngõ ra hình : 01 VGA, 01 HDMI

  • Chất lượng ghi hình: 2.0MP

  • Lưu trữ : 1 SATA (tối đa 6000GB)

  • Tên miền truy cập miễn phí trọn đời