camerahue.vn-khoa-chong-trom

Product Description

Khóa có còi hú báo động

Xài Pin dạng cúc áo

Ứng dụng: khóa cửa nhà, cửa kho, xe máy,.. có còi hú báo động