camerahue.vn-dau-ghi-hinh-16-kenh-jtech-hid4116

Product Description

  • Ngõ vào hình : 16 kênh 1.0MP/2.0MP
  • Ngõ ra hình : 01 VGA, 01 HDMI
  • Chất lượng ghi hình: 1.0MP/2.0MP
  • Lưu trữ : 1 SATA (tối đa 4000GB)