camerahue.vn-camera-jtech-JT-AHD8004C

Product Description

  • Ngõ vào hình : 4 kênh 1.0MP/2.0MP
  • Ngõ ra hình : 01 VGA, 01 HDMI
  • Chất lượng ghi hình: 1.0MP/2.0MP
  • Lưu trữ : 1 SATA (tối đa 4000GB)