camerahue.vn-card-2-CO-KX-TES-82480

Product Description

Card 2 CO,  8 máy nhánh cho tổng đài KT-TES 824