ĐỘ PHÂN GIẢI 1.0MP

ĐỘ PHÂN GIẢI 2.0MP

ĐỘ PHÂN GIẢI 5.0MP

CAMERA SPEED DOME

CAMERA IP :

DÙNG THẺ NHỚ

DÙNG ĐẦU GHI